تماس با ما

آرم صندوق بازنشستگی کشوری-مدیریت استان خراسان رضوی

 

شماره تلفن گویا (سرخط ) :  37664744-051

نشانی : مشهد-بلوار فردوسی-بین چهار راه مهدی و میدان جانباز

جنب درمانگاه شهید شوریده-ساختمان شماره : 268

نشانی وب سایت : cspf-kh.ir

پست الکترونیکی (E-Mail) : khorasan@cspf.ir

 

1

 

2
 5  

3

 

4

 

» سخن مدیر » تماس با ما