علیرضا کریم دادی- مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان خراسان رضوی

 مدیر
 سخن مدیر

 

سخن از خدمت به موی سپیدان عرصه اداری ، سخنی بس شیرین بوده و این شهد در راستای خدمت راستین به عزیزان موصوف ، حلاوت آن را دوچندان می سازد. (  افتخار ما ، خدمت به شما بزرگان خاندان خویش می باشد )