علیرضا کریم دادی مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در استان خراسان رضوی

 

سخن

 

 سخن مدیر(  رزومه )

سخن از خدمت به موی سپیدان عرصه اداری ، سخنی بس شیرین بوده و این شهد در راستای خدمت راستین به عزیزان موصوف ، حلاوت آن را دوچندان ساخته و به تبع  افتخار ما ، خدمت به بزرگان خاندان خویش می باشد. ( ماشیفتگان خدمتیم ، نه تشنگان قدرت )

 

 

   

 1

2

    

003

4

» سخن مدیر