مشخصات کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عنوان کامل کانون بازنشستگی ذیربط: کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

نشانی کامل و دقیق محل استقرار: مشهد- بلوار فکوری شهرک دانش و سلامت طبقه 1

کد پستی محل استقرار: 9177899191

نام و نام خانوادگی رییس کانون:علی چیت سازیان یزدی

تاریخچه مختصر تاسیس کانون: به استناد نامه  شماره 57273/43 مورخه 27/6/1381 وزارت شکور و نامه شمارذه 21/50074/1 و12/1381 استانداری محترم خراسان این شعبه کانون تاسیس و از تاریخ 13/8/1381 فعالیت خود را شروع نموده است.

 

خلاصه ای از اقدامات صورت پذیرفته توسط کانون:

1-   طرح پیشنهاد ی ساماندهی حقوق بازنشستگان  کشوری با اجرای ماده 101 قانون استخدام کشوری در سال 1377 که طرح مذکور در کتاب مقالات بازنشستگی  چاپ گردیده است.

2-   طرح تحول نظام اداری کشوری در سال 1378 که جزو بهترین طرحها عنوان گردید

3-   3-پیگیری در تشکیل کانونه ی بازنشستگی دستگاههای اجرایی در مشهد و استانهای دیگر

4-   برابر ماده 4 اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری پیگیری اجرای اعطای وام به بازنشستگان که مبلغ از مبلغ سه میلیون ریال شروع گردید.

5-   با عنایت به اصل ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور جهت اجرای آندر سال 1381 که مربوط به بازنشستگان می باشد که طی امضای طومار 36 متری پارچه ای به ریاست جمهور وقت با سه خواسته ذیل ارسال گردید.

 الف)تشکیل وزارت رفاه

ب)اجماع 19 صندوق بازنشستگی

ج)تشکیل بانک بازنشستگان

      خوشبختانه هر سه مورد مورد توجه و موافقت و تصویب گردید

(وزارت رفاه ،بانک امیر کبیز و ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری)

6-   با همکاری کانون های بازنشستگی مشهد طرح بیذومن آمدن از منزل (طرح در خانه نمانیم )با پرداخت قسمتی از هزینه مسافرتتوسط سازمان بازنشستگی به ثمر رسیده است

7-   پیگیری و بر قراری پرداخت بیمه عمر و حادثه به بازماندگان بازنشستگان و شاغلین به ترتیب صدو پنجاه میلیون ریال بیمه عمر و صدو پنجاه میلیون ریال حادثه بدون داشتن سقف.

8-   ایجاد صندوق رفاهباز ماندگان  بازنشستگان دانشگاه و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بطور بلاعوض به بازماندگان اعضاءمتوفی

9-   معرفی و استفاده بازنشستگان و وظیفه بگیران دانشگاه از امکانات مجتمع تفریحی و رفاهی گهر باران دانشگاه علوم پزشکی واقع در شمال کشور (نکا)

اعزام همه ساله تعدادی از بازنشستگان (برابر سهمیه) برای سفر زیارتی سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

      10-معرفی بازنشستگان به بانک صادرات برای اخذ وام برابر سهمیه تعیین شده .

10-                       پاسخگویی حضوری و تلفنی به سوالات بازنشستگان و وظیف بگیران

11-                       صدور فیش حقوقی ماهانه برای بازنشستگان و انجام سایر امورمربوطه

در سال 1372 قانون نظام هماهنگ حقوق کارمندان دولت تدوین و مورد اجرا قرار گرفته بود و سقف حقوق بازنشستگان حداکثر 110 در صد مبنا ءجدول حقوقی مذکور 181500 ریال بود قبل از تشکیل کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به ابطالآن اقدام گردید.

 

تعداد آقایان بازنشسته مشترک: 5385 نفر

 

تعداد بانوان بازنشسته مشترک: 3436نفر