کانون بازنشستگی کشوری

مشخصات کانون های بازنشستگی کشوری( ویژه خراسان رضوی)

عنوان کامل کانون بازنشستگی ذیربط: کانون بازنشستگان کشوری خراسان رضوی

نشانی کامل و دقیق محل استقرار: بلوار هاشمیه- هاشمیه ۷۵- پلاک ۱/ ۱۳

شماره تماس مستقیم:           ۰۵۱۳۸۸۳۳۲۹۹             فکس: ----

نام و نام خانوادگی رئیس کانون: عنایت ا... کمیلی   تعداد اعضاء هیات مدیره کانون: ۷نفر- بازرس: ۱نفر- علی البدل: ۳نفر

تاریخ و تاریخچه مختصر از تأسیس کانون: قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی تنها کانون کشوری و شعبات آن در استانها در ایران موجود بوده و پس از انقلاب پروانه جدید از کمیسیون ماده ۱۰ صادر و کانون خراسان نیز به دستور استاندار وقت خراسان، آقای کوهپایی با دعوت از اینجانب از تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۷۶ فعالیت خود را شروع و طبق قانون مجدا در تاریخ ۱۶/ ۰۶/ ۹۴ مورد تأیید استاندار محترم و فرماندار خراسان رضوی واقع و به فعالیت خود ادامه میدهد.

خلاصه ای از اقدامات صورت پذیرفته توسط کانون: فعالیت کانون در جلسات مختلف استانها و تهران شرکت در مورد تبعیض پرداخت حقوق بین ادارات، بیمه تکمیلی، برداشت سقف سنی بازنشستگان، پرداخت وام برای اولین بار به دستور استانداری با همکاری آقای مسافری سرپرست صندوق خراسان در محل کانون کشوری به بازنشستگان بوسیله نماینده استانداری و کانون کشوری و رئیس صندوق و پرداخت وام به بازنشستگان در محل کانون انجام گرفت به مدت ۳سال.

تعداد آقایان بازنشسته(عضو) در کانون:   ۱۷۲۵    تعداد بانوان بازنشسته(عضو) در کانون:  ۱۷۵

تعداد آقایان بازنشسته(مشترک) در دستگاه: ---  تعداد بانوان بازنشسته(مشترک) در دستگاه: ---

تعداد آقایان شاغل در کانون: اعضاء هیات مدیره  تعداد بانوان شاغل در کانون: ۰

خلاصه ای از دستاوردهای کانون از ابتدای تأسیس: پرداخت وام و توزیع مواد خوراکی مانند برنج و روغن به مدت ۵سال. حفاظت و نگهداری از   ۱۲۲۵ متر زمین جهت ساخت زائرسرای بازنشستگان کشوری تا این تاریخ. معرفی از طریق کانون به بانک صادرت جهت دریافت وام صندوق بازنشستگی و قرارداد جهت معرفی بازنشستگان به آزمایشگاه و بینایی سنجی معرفی بازنشستگان جهت تأیید گواهی نامه به اداره راه و ترابری. معرفی بازنشستفگانی که فرزندانشان در خارج از ایران اقامت دارند جهت دریافت کمک مالی بدلیل کهولت سن.  

نام و نام خانوادگی تظیم کننده فرم: عنایت ا... کمیلی

تاریخ آخرین بروزرسانی:1398/03/28

» کانون های بازنشستگی » سایرادارات استان » کانون بازنشستگی کشوری