مشخصات کانون بازنشستگان اداره کل انتقال خون استان خراسان رضوی

عنوان کامل کانون بازنشستگی ذیربط: کانون بازنشستگان اداره کل انتقال خون خراسان رضوی

 

نشانی کامل و دقیق محل استقرار: مشهد خیابان احمد آباد- خیابان عدالت نبش عدالت 10 طبقه همکف

کد پستی محل استقرار:

 

نام و نام خانوادگی رییس کانون: علیرضا وکیلیان

تاریخچه مختصر تاسیس کانون: کانون بازنشستگان این اداره کل از تاریخ 6/8/85 شروع به فعالیت نموده و همه روزه از تاریخ تاسیس یک نفر از همکاران هیئت مدیره در دفتر کانون جهت جوابگویی و انجام کارها مستقر می باشد

خلاصه ای از اقدامات صورت پذیرفته توسط کانون:

1- تشکیل جلسات مالهانه با حضور هئیت مدیره و همکاران

2- انجام امور رفاهی بازنشستگان

3- تشکیل جلسات آشنایی همکاران شاغل و بازنشسته

تعداد آقایان بازنشسته مشترک: 77 نفر

 

تعداد بانوان بازنشسته مشترک: 15نفر خانم