مشخصات کانون بازنشستگان دادگستری در استان خراسان رضوی 

عنوان کامل کانون بازنشتگی ذیربط: کانون بازنشستگان دادگستری خراسان رضوی

نشانی کامل و دقیق محل استقرار: مشهد- بلوارساجدی- اداره کل دادگستری خراسان رضوی-طبقه هم کف-اتاق شماره 29

کد پستی محل استقرار: 9197814683

نام و نام خانوادگی رئیس کانون: مدیر عامل- محمد حسین رئوف حجار زرین

 تاریخچه مختصر از زمان تاسیس تاکنون: در سال 1386 با تلاش هئیت مؤسس اقدامات لازم جهت تاسیس این کانون آغاز و سرانجام در تاریخ 15/04/1387
با صدور پروانه و انتخاب هیئت مدیره فعالیت خود را در جهت خدمت به همکاران محترم بازنشسته و اعتلای شان و منزلت آنها آغاز که کماکان ادامه دارد

خلاصه ای از اقدامات صورت پذیرفته توسط کانون : پیگیری مداوم امور مربوط به بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم از جمله مکاتبه و مذاکره با مسئولین ذیربط به منظور افزایش ریالی حقوق آنها و پرداخت به موقع به نامبردگان، امور رفاهی و بیمه ای آنان و به طور کلی پیگیری هر اقدامی که شامل بازنشستگان و وظیفه بگیران باشد.

تعداد آقایان بازنشسته مشترک: 848

تعداد بانوان بازنشسته مشترک : 41