» آلبوم » دوره های آموزشی » مبارزه با آلزایمر

برگزاری کارگاه توانبخشی ومبارزه با آلزایمر ( سال 1395 )