برگزاری کارگاه توانبخشی ومبارزه با آلزایمر ( سال 1395 )