» آلبوم » حوزه مدیریت استان » افتتاح باجه بانک صادرات مدیریت (سال 1395 )