» آلبوم » حوزه مدیریت استان » ملاقات ایثارگران ، آزادگان و جانبازان( سال 1395 )