6-در مکاتبات اداری غلط ننویسم :

 

 

به کار بردن عبارت "سلام علیکم" در مکاتبات اداری جایز نیست این عبارت علاوه بر این که عربیت کلام را فزایش می دهد عبارتی خطابی است و معمولا در محاورات و ملاقات های رو در رو گفته می شود به جای آن از واژه های " با سلام " ، " با درود " ، یا " با سلام و درود " می توان استفاده کرد .

 

به کار بردن عبارت " گاهـاً " درمکاتبات اداری و حتی در گفتار غلط است . حرف "گاف" از حروف مختص زبان پارسی است و تحت هیچ شرایطی با تنوین عربی به کار نمی رود .   این غلطِ مصطلح حتی از زبان برخی بزرگان علم وسیاست نیز شنیده شده است . واژه  جایگزین آن : گاه ، گاهی ، گهگاه یا برخی اوقات است . 

» ویژه های مدیریت » مکاتبات