3-معرفی کتاب :

 

کتاب "کیفیت زندگی و سالمندان " نوشته جان بوند و لین کورنر توسط سیدحسین محققی کمال به فارسی  ترجمه و توسط نشر دانژه در 176 صفحه چاپ شده است که خواندن آن را به پیشکسوتان علاقه مند توصیه می کنیم .

 

کتاب "سالمندی سالم " نوشته ی مشترک سیدامیرحسین بتولی و مینو سیسختی در چهار فصل با عناوین "رشد جمعیت سالمندان در ایران و جهان" ، "اهمیت توجه به سالمندان" ، "بهبود سبک زندگی" و "دستیابی به سالمندی سالم" در 112 صفحه از سوی انتشارات ارجمند با قیمت 000/100 ریال عرضه شده است . در تألیف این کتاب بر اصطلاح سبک زندگی به سوی یک زندگی سالم به عنوان بهترین راه برای دستیابی به سالمندی سالم و افزایش طول عمر تأکید شده است .  

» ویژه های مدیریت » معرفی کتاب