• جشنواره
 • ولادت امام رضا ( ع ) مبارک
 • مشهد2017
 • slider
 • حضرت امام خامنه ای
 • حرم مطهر
 • صندوق بازنشستگی کشوری
 • عابر بانک
 • رتبه نخست
 • معرفی سایت پایش

نظر سنجی: ارزیابی عملکرد مدیریت خراسان رضوی ( دیدگاه مردمی)

آیا به نظر شما مدیریت بازنشستگی استان خراسان رضوی در یک سال اخیر ، موفق عمل نموده است؟
نظر سنجی وارزیابی عملکرد

آیا شما در راستای بهبود امور فرهنگی بازنشستگان ، به همکاری با مدیریت استان تمایل دارید؟

نظر سنجی ( ویژه بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری )

به نظر شما ، دلیل اصلی تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان در دو ماهه اخیر چیست ؟نظرسنجی ( تعاملات شاغلین و بازنشستگان )

به نظر شما ، شاغلین مشمول صندوق در دستگاه های اجرائی ، تا چه حد با بازنشستگان خود ، تعامل دارند؟
نظر سنجی تکمیلی عملکرد مدیریت خراسان رضوی

در صورت عدم موفقیت مدیریت خراسان رضوی، به نظر شما علت آن چیست ؟


اخبار ویژه مدیریت استان خراسان رضوی

 • جلسه هم اندیشی ماهیانه مدیریت بازنشستگی کشوری استان با رئیس شورا و روسای کانون های بازنشستگی کشوری خراسان رضوی در سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان ، تشکیل شد.
  جلسه هم اندیشی ماهیانه مدیریت بازنشستگی کشوری استان با رئیس شورا و روسای کانون های بازنشستگی کشوری خراسان رضوی در سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان ، تشکیل شد.
  جلسه هم اندیشی ماهیانه مدیریت بازنشستگی کشوری استان با رئیس شورا و روسای کانون های بازنشستگی کشوری خراسان رضوی در سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان ، تشکیل شد.
  جلسه هم اندیشی ماهیانه مدیریت بازنشستگی کشوری استان با رئیس شورا و روسای کانون های بازنشستگی کشوری خراسان رضوی در سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان ، تشکیل شد.
 • یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با حضور کلیه اعضاء و با میزبانی بانک رفاه کارگران استان برگزار گردید .
  یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با حضور کلیه اعضاء و با میزبانی بانک رفاه کارگران استان برگزار گردید .
  یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با حضور کلیه اعضاء و با میزبانی بانک رفاه کارگران استان برگزار گردید .
  یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با حضور کلیه اعضاء و با میزبانی بانک رفاه کارگران استان برگزار گردید .
 • مراسم اختتامیه دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری خراسان رضوی ، با شکوه هرچه بیشتر از قبل ، برگزار شد.
  مراسم اختتامیه دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری خراسان رضوی ، با شکوه هرچه بیشتر از قبل ، برگزار شد.
  مراسم اختتامیه دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری خراسان رضوی ، با شکوه هرچه بیشتر از قبل ، برگزار شد.
  مراسم اختتامیه دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری خراسان رضوی ، با شکوه هرچه بیشتر از قبل ، برگزار شد.
 • جلسه هماهنگی ستاد جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری خراسان رضوی ، با عوامل اجرائی و فنی هیات ورزشی ذیربط ، برگزار شد.
  جلسه هماهنگی ستاد جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری خراسان رضوی ، با عوامل اجرائی و فنی هیات ورزشی ذیربط ، برگزار شد.
  جلسه هماهنگی ستاد جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری خراسان رضوی ، با عوامل اجرائی و فنی هیات ورزشی ذیربط ، برگزار شد.
  جلسه هماهنگی ستاد جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری خراسان رضوی ، با عوامل اجرائی و فنی هیات ورزشی ذیربط ، برگزار شد.
 • جلسه هم اندیشی حوزه های مدیریت بازنشستگی کشوری واداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در محل دفتر معاونت اداره کل موصوف تشکیل شد.
  جلسه هم اندیشی حوزه های مدیریت بازنشستگی کشوری واداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در محل دفتر معاونت اداره کل موصوف تشکیل شد.
  جلسه هم اندیشی حوزه های مدیریت بازنشستگی کشوری واداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در محل دفتر معاونت اداره کل موصوف تشکیل شد.
  جلسه هم اندیشی حوزه های مدیریت بازنشستگی کشوری واداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در محل دفتر معاونت اداره کل موصوف تشکیل شد.
Loading
آرشیو

اخبار ویژه مجتمع خانه های امید( مهر) خراسان رضوی

 • مصاحبه با مدیراجرایی خانه امید (مهر) مشهد مقدس
  مصاحبه با مدیراجرایی خانه امید (مهر) مشهد مقدس
 • گواهینامه های کارگاه آموزشی خانه امید(مهر) مشهد
  گواهینامه های کارگاه آموزشی خانه امید(مهر) مشهد
 • برگزاری دومین کارگاه آموزشی پرداخت مستقیم حقوق مشترکین صندوق پیرامون صدور فیش های جدید بازنشستگان و موظفین ، در سالن جلسات مجتمع خانه امید (مهر) مشهد مقدس
  برگزاری دومین کارگاه آموزشی پرداخت مستقیم حقوق مشترکین صندوق پیرامون صدور فیش های جدید بازنشستگان و موظفین ، در سالن جلسات مجتمع خانه امید (مهر) مشهد مقدس
 • برگزاری کارگاه آموزشی پرداخت مستقیم حقوق مشترکین صندوق پیرامون صدور فیش های جدید بازنشستگان و موظفین ، در سالن جلسات مجتمع خانه امید (مهر) مشهد مقدس
  برگزاری کارگاه آموزشی پرداخت مستقیم حقوق مشترکین صندوق پیرامون صدور فیش های جدید بازنشستگان و موظفین ، در سالن جلسات مجتمع خانه امید (مهر) مشهد مقدس
 • آزمون دوره آموزش کار با رایانه جهت موی سپیدان عرصه اداری و آموزشی در مجتمع خانه امید ( مهر ) مشهد مقدس برگزار گردید.
  آزمون دوره آموزش کار با رایانه جهت موی سپیدان عرصه اداری و آموزشی در مجتمع خانه امید ( مهر ) مشهد مقدس برگزار گردید.
 • برای اولین بار افتتاح دستگاه عابر بانک صادرات در مجتمع خانه های امید کشور
  برای اولین بار افتتاح دستگاه عابر بانک صادرات در مجتمع خانه های امید کشور
 • برگزاری همایش حافظ خوانی درمجتمع خانه امید (مهر)شهرستان سبزوار
  برگزاری همایش حافظ خوانی درمجتمع خانه امید (مهر)شهرستان سبزوار
 • انتصاب مدیر اجرایی خانه امید شهرستان سبزوار
  انتصاب مدیر اجرایی خانه امید شهرستان سبزوار
 • فراخوان مشارکت حضور در مجتمع خانه های امید ( مهر ) استان خراسان رضوی
  فراخوان مشارکت حضور در مجتمع خانه های امید ( مهر ) استان خراسان رضوی
Loading

برگزاری دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری خراسان رضوی

 • اختتام 18

 • اختتام 17

 • اختتام 16

 • اختتام 7

 • اهدا جوایز 96

 • اهدا جوایز 93

 • اهدا جوایز 92

 • اهدا جوایز 91

 • اهدا جوایز 90

 • اهدا جوایز 89

 • اهدا جوایز 88

 • اهدا جوایز 87

 • اهدا جوایز 2

 • مجری 8

 • مدعوین 1

 • همکاران و همیاران مدیریت 1

 • اهدا جوایز 80

 • اهدا جوایز 79

 • اهدا جوایز 78

 • اهدا جوایز 77

 • اهدا جوایز 73

 • اهدا جوایز 71

 • اهدا جوایز 68

 • اهدا جوایز 65

Loading

آمار بازدیدکنندگان

۳ نفر
۵۲,۶۲۹ نفر
۶۶ نفر
۱۲۰ نفر
۲۸ شهریور ۱۳۹۶
۱,۸۲۱ نفر

اوقات شرعی

۰۵ : ۱۹
۰۶ : ۴۴
۱۲ : ۱۸
۱۷ : ۵۲
۱۸ : ۱۰
۲۳ : ۳۵

تابلو خدمات صندوق بازنشستگی کشوری- مدیریت استان خراسان رضوی ( وفق توافقنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی )

امور فنی  امور درآمد و هزینه

 

احتساب سوابق مدیریتی و مناطق جنگی
اصلاح اطلاعات هویتی
اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه
انتقال حقوق بازنشستگی و وظیفه از یک استان به استان دیگر
برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمائی
برقراری حقوق بازنشستگی عادی
برقراری حقوق وظیفه بازنشسته ازکارافتاده
برقراری حقوق وظیفه وراث حقوق بگیران متوفی
برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه
فوت به سبب انجام وظیفه ،سنوات ارفاقی ،جانبازان و معلولین
قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه

احراز هویت بازنشستگان و موظفین خارج از کشور
احراز هویت بازنشستگان و موظفین داخل کشور
استرداد اضافه و اشتباه واریزی
استرداد کسور مازاد بر سی سال خدمت
استرداد کسور مشمولین صندوق بازنشستگی
اشتراک خویش فرمایی با صندوق
انتقال حق بیمه کسوربازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری
انتقال کسور بازنشستگی مشترکین صندوق به سایر صندوق های بازنشستگی
پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی

 

 امور فرهنگی و اجتماعی  دفاتر پیشخوان دولت
 
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی مشترکین صندوق
انعقاد قرارداد و بررسی پرونده های بیمه تکمیلی مشترکین صندوق
بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان
پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین
تورهای بازنشستگی
غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان

 
استعلام بازنشستگی
صدور فیش حقوقی
صدور حکم بازنشستگان
صدور کارت شناسایی(منزلت)
 امور مالی  
 
پرداخت حقوق
صدور ضمانتنامه بانک
صدور و ابطال دفترچه بیمه سلامت