پایان ثبت نام قرعه کشی

موی سپیدان معزز

ضمن تشکر از مشارکت شما ، نتیجه قرعه کشی متعاقبا در همین سایت اعلام خواهد شد.

مشارکت جوئی( افتخاری)

 

ثبت نام

نظرسنجی ( تعاملات شاغلین و بازنشستگان )

به نظر شما ، شاغلین مشمول صندوق در دستگاه های اجرائی ، تا چه حد با بازنشستگان خود ، تعامل دارند؟
نتایج نظرسنجی (انتخابها: 15)
بسیار زیاد
( 0 نفر   0% )
زیاد
( 1 نفر   6.7% )
متوسط
( 2 نفر   13.3% )
کم
( 5 نفر   33.3% )
بسیار کم
( 7 نفر   46.7% )

اخبار ویژه مدیریت استان خراسان رضوی

 • دوره های آموزشی ورزشی پرتاب دارت وتغذیه ورزشی در خانه امید مشهد برگزار شد
  دوره های آموزشی ورزشی پرتاب دارت وتغذیه ورزشی در خانه امید مشهد برگزار شد
  دوره های آموزشی ورزشی پرتاب دارت وتغذیه ورزشی در خانه امید مشهد برگزار شد
  دوره های آموزشی ورزشی پرتاب دارت وتغذیه ورزشی در خانه امید مشهد برگزار شد
 • مراسم تکریم از بازنشستگان ، در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد
  مراسم تکریم از بازنشستگان ، در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد
  مراسم تکریم از بازنشستگان ، در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد
  مراسم تکریم از بازنشستگان ، در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد
 • دوازدهمین مراسم 25 ذی الحجه ( روز خانواده و تکریم بازنشستگان ) در خراسان رضوی برگزار شد
  دوازدهمین مراسم 25 ذی الحجه ( روز خانواده و تکریم بازنشستگان ) در خراسان رضوی برگزار شد
  دوازدهمین مراسم 25 ذی الحجه ( روز خانواده و تکریم بازنشستگان ) در خراسان رضوی برگزار شد
  دوازدهمین مراسم 25 ذی الحجه ( روز خانواده و تکریم بازنشستگان ) در خراسان رضوی برگزار شد
 • تشکیل جلسه ویژه برنامه ریزی در راستای پوشش خبری مدیریت استان خراسان رضوی
  تشکیل جلسه ویژه برنامه ریزی در راستای پوشش خبری مدیریت استان خراسان رضوی
  تشکیل جلسه ویژه برنامه ریزی در راستای پوشش خبری مدیریت استان خراسان رضوی
  تشکیل جلسه ویژه برنامه ریزی در راستای پوشش خبری مدیریت استان خراسان رضوی
 • برگزاری تور تفریحی ، ورزشی و آموزشی در گلمکان توسط مدیریت خانه امید مشهد
  برگزاری تور تفریحی ، ورزشی و آموزشی در گلمکان توسط مدیریت خانه امید مشهد
  برگزاری تور تفریحی ، ورزشی و آموزشی در گلمکان توسط مدیریت خانه امید مشهد
  برگزاری تور تفریحی ، ورزشی و آموزشی در گلمکان توسط مدیریت خانه امید مشهد
 • برگزاری جلسه ستاد همایش 25 ذی الحجه سال 1396
  برگزاری جلسه ستاد همایش 25 ذی الحجه سال 1396
  برگزاری جلسه ستاد همایش 25 ذی الحجه سال 1396
  برگزاری جلسه ستاد همایش 25 ذی الحجه سال 1396
 • تشکیل پنجمین جلسه هم اندیشی ماهیانه کانون های بازنشستگی کشوری در خراسان رضوی
  تشکیل پنجمین جلسه هم اندیشی ماهیانه کانون های بازنشستگی کشوری در خراسان رضوی
  تشکیل پنجمین جلسه هم اندیشی ماهیانه کانون های بازنشستگی کشوری در خراسان رضوی
  تشکیل پنجمین جلسه هم اندیشی ماهیانه کانون های بازنشستگی کشوری در خراسان رضوی
 • نصب تابلو خدمات در محل استقرار ارباب رجوع مدیریت استان
  نصب تابلو خدمات در محل استقرار ارباب رجوع مدیریت استان
  نصب تابلو خدمات در محل استقرار ارباب رجوع مدیریت استان
  نصب تابلو خدمات در محل استقرار ارباب رجوع مدیریت استان
 • جلسه هم اندیشی مدیریت با هیات امنا مسجد محل استقرار خانه امید مشهد
  جلسه هم اندیشی مدیریت با هیات امنا مسجد محل استقرار خانه امید مشهد
  جلسه هم اندیشی مدیریت با هیات امنا مسجد محل استقرار خانه امید مشهد
  جلسه هم اندیشی مدیریت با هیات امنا مسجد محل استقرار خانه امید مشهد
 • طی حکمی ، ابقاء مدیر اجرائی خانه امید ( مهر ) شهرستان مشهد ابلاغ شد
  طی حکمی ، ابقاء مدیر اجرائی خانه امید ( مهر ) شهرستان مشهد ابلاغ شد
  طی حکمی ، ابقاء مدیر اجرائی خانه امید ( مهر ) شهرستان مشهد ابلاغ شد
  طی حکمی ، ابقاء مدیر اجرائی خانه امید ( مهر ) شهرستان مشهد ابلاغ شد
 • برگزاری دومین سمینار آموزشی تغذیه سالم برای دوران بازنشستگی در خراسان رضوی
  برگزاری دومین سمینار آموزشی تغذیه سالم برای دوران بازنشستگی در خراسان رضوی
  برگزاری دومین سمینار آموزشی تغذیه سالم برای دوران بازنشستگی در خراسان رضوی
  برگزاری دومین سمینار آموزشی تغذیه سالم برای دوران بازنشستگی در خراسان رضوی
 • دریافت لوح تقدیر در کسب سطح عالی در جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری توسط مدیریت استان خراسان رضوی
  دریافت لوح تقدیر در کسب سطح عالی در جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری توسط مدیریت استان خراسان رضوی
  دریافت لوح تقدیر در کسب سطح عالی در جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری توسط مدیریت استان خراسان رضوی
  دریافت لوح تقدیر در کسب سطح عالی در جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری توسط مدیریت استان خراسان رضوی
 • دریافت لوح تقدیر در شاخص امور آموزش و ارتقاء کیفیت عملکرد توسط مدیریت استان خراسان رضوی
  دریافت لوح تقدیر در شاخص امور آموزش و ارتقاء کیفیت عملکرد توسط مدیریت استان خراسان رضوی
  دریافت لوح تقدیر در شاخص امور آموزش و ارتقاء کیفیت عملکرد توسط مدیریت استان خراسان رضوی
  دریافت لوح تقدیر در شاخص امور آموزش و ارتقاء کیفیت عملکرد توسط مدیریت استان خراسان رضوی
 • برگزاری سمینار آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری آلزایمر ( تیر ماه 1396 )
  برگزاری سمینار آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری آلزایمر ( تیر ماه 1396 )
  برگزاری سمینار آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری آلزایمر ( تیر ماه 1396 )
  برگزاری سمینار آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری آلزایمر ( تیر ماه 1396 )
 • هم اندیشی مدیریت با مدیر اجرائی و همیاران مجتمع خانه امید ( مهر ) مشهد
  هم اندیشی مدیریت با مدیر اجرائی و همیاران مجتمع خانه امید ( مهر ) مشهد
  هم اندیشی مدیریت با مدیر اجرائی و همیاران مجتمع خانه امید ( مهر ) مشهد
  هم اندیشی مدیریت با مدیر اجرائی و همیاران مجتمع خانه امید ( مهر ) مشهد
 • برگزاری سمینار آموزشی تغذیه سالم برای دوران بازنشستگی با حضور معاون اداری و مالی صندوق
  برگزاری سمینار آموزشی تغذیه سالم برای دوران بازنشستگی با حضور معاون اداری و مالی صندوق
  برگزاری سمینار آموزشی تغذیه سالم برای دوران بازنشستگی با حضور معاون اداری و مالی صندوق
  برگزاری سمینار آموزشی تغذیه سالم برای دوران بازنشستگی با حضور معاون اداری و مالی صندوق
 • جلسه برنامه ریزی عملیاتی اجرای تفاهم نامه صندوق و آموزش فنی و حرفه ای بانگرش برش استانی.
  جلسه برنامه ریزی عملیاتی اجرای تفاهم نامه صندوق و آموزش فنی و حرفه ای بانگرش برش استانی.
  جلسه برنامه ریزی عملیاتی اجرای تفاهم نامه صندوق و آموزش فنی و حرفه ای بانگرش برش استانی.
  جلسه برنامه ریزی عملیاتی اجرای تفاهم نامه صندوق و آموزش فنی و حرفه ای بانگرش برش استانی.
 • چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با حضور تمامی اعضاء و به میزبانی اداره کل فنی و حرفه ای استان برگزار گردید .
  چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با حضور تمامی اعضاء و به میزبانی اداره کل فنی و حرفه ای استان برگزار گردید .
  چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با حضور تمامی اعضاء و به میزبانی اداره کل فنی و حرفه ای استان برگزار گردید .
  چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با حضور تمامی اعضاء و به میزبانی اداره کل فنی و حرفه ای استان برگزار گردید .
 • تشکیل دومین جلسه هم اندیشی مدیریت با شورای موقت و روسای کانون های بازشنستگی کشوری در استان
  تشکیل دومین جلسه هم اندیشی مدیریت با شورای موقت و روسای کانون های بازشنستگی کشوری در استان
  تشکیل دومین جلسه هم اندیشی مدیریت با شورای موقت و روسای کانون های بازشنستگی کشوری در استان
  تشکیل دومین جلسه هم اندیشی مدیریت با شورای موقت و روسای کانون های بازشنستگی کشوری در استان
 • تشکیل جلسه هم اندیشی معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری بااعضاء شورای موقت استان خراسان رضوی در محل خانه امید شهرستان مشهد
  تشکیل جلسه هم اندیشی معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری بااعضاء شورای موقت استان خراسان رضوی در محل خانه امید شهرستان مشهد
  تشکیل جلسه هم اندیشی معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری بااعضاء شورای موقت استان خراسان رضوی در محل خانه امید شهرستان مشهد
  تشکیل جلسه هم اندیشی معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری بااعضاء شورای موقت استان خراسان رضوی در محل خانه امید شهرستان مشهد
آرشیو

فراخوان

فراخوان

برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت خراسان رضوی و مدیران اجرائی خانه های امید مشهد و نیشابور

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیر اجرائی خانه امید شهرستان مشهد

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیر اجرائی خانه امید شهرستان مشهد

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیریت صندوق در خراسان رضوی

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیر اجرائی خانه امید شهرستان مشهد

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیر اجرائی خانه امید شهرستان مشهد

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیر اجرائی خانه امید شهرستان مشهد

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیر اجرائی خانه امید شهرستان مشهد

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیر اجرائی خانه امید شهرستان نیشابور

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیر اجرائی خانه امید شهرستان نیشابور

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیر اجرائی خانه امید شهرستان نیشابور

 • برگزاری همایش 25 ذی الحجه توسط مدیر اجرائی خانه امید شهرستان نیشابور

Loading

آمار بازدیدکنندگان

۲ نفر
۱۳,۰۴۵ نفر
۱۰ نفر
۱۶۰ نفر
۲۸ شهریور ۱۳۹۶
۱,۸۲۱ نفر

اوقات شرعی

۰۴ : ۳۰
۰۵ : ۵۵
۱۱ : ۵۶
۱۷ : ۵۶
۱۸ : ۱۳
۲۳ : ۱۳

تابلو خدمات صندوق بازنشستگی کشوری- مدیریت استان خراسان رضوی ( وفق توافقنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی )

امور فنی  امور درآمد و هزینه

 

احتساب سوابق مدیریتی و مناطق جنگی
اصلاح اطلاعات هویتی
اصلاح حقوق بازنشستگی و وظیفه
انتقال حقوق بازنشستگی و وظیفه از یک استان به استان دیگر
برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمائی
برقراری حقوق بازنشستگی عادی
برقراری حقوق وظیفه بازنشسته ازکارافتاده
برقراری حقوق وظیفه وراث حقوق بگیران متوفی
برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه
فوت به سبب انجام وظیفه ،سنوات ارفاقی ،جانبازان و معلولین
قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه

احراز هویت بازنشستگان و موظفین خارج از کشور
احراز هویت بازنشستگان و موظفین داخل کشور
استرداد اضافه و اشتباه واریزی
استرداد کسور مازاد بر سی سال خدمت
استرداد کسور مشمولین صندوق بازنشستگی
اشتراک خویش فرمایی با صندوق
انتقال حق بیمه کسوربازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری
انتقال کسور بازنشستگی مشترکین صندوق به سایر صندوق های بازنشستگی
پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی

 

 امور فرهنگی و اجتماعی  دفاتر پیشخوان دولت
 
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی مشترکین صندوق
انعقاد قرارداد و بررسی پرونده های بیمه تكمیلی مشترکین صندوق
بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان
پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین
تورهای بازنشستگی
غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان

 
استعلام بازنشستگی
صدور فیش حقوقی
صدور حکم بازنشستگان
صدور کارت شناسایی(منزلت)
 امور مالی  
 
پرداخت حقوق
صدور ضمانتنامه بانک
صدور و ابطال دفترچه بیمه سلامت